Emeritus/Retired Faculty

Department of Physics & Astronomy
Retired Professor Hoa Hong Nguyen 2010.03-2018.02.   
Retired Professor Soo-Bong Kim 1998.03.-2020.02.  sbk@snu.ac.kr
Retired Professor 김철수 1960-1977   
Retired Professor 남천우 1967-1982   
Retired Professor 윤세원 1952-1957   
Retired Professor 이동녕 1960-1964   
Retired Professor 이주천 1957-1965   
Retired Professor 조순탁 1949-1964   
Retired Professor 최규남 1947-1949   
Retired Professor 홍순복 1958-1984